Dobré zprávy obrazem

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Naše univerzální vodoměrné stanice používají na svých důležitých měrných profilech podniky Povodí, ČHMÚ a města i obce. Datové přenosy ze stanic prostřednictvím sítě GSM/GPRS, datahosting a vizualizace dat na internetu, integrován systém varovných SMS, vstupy pro připojení srážkoměru a kvalitativních sond.

Protipovodňový varovný systém

Protipovodňový varovný systém

Měřící stanice s integrovaným systémem varovných SMS, data přenášena na internet sítí GPRS, graf s aktuálním vodním stavem přístupným přes mobilní telefon, provoz z akumulátoru, nízké pořizovací i provozní náklady, dodání včetně paušální SIM karty, kompatibilita se systémem stanic provozovaných ČHMÚ a podniky Povodí.

Řízení čistíren odpadních vod

Řízení čistíren odpadních vod

Čidla a snímače pro měření rozpuštěného kyslíku, redox potenciálu nebo pH. Snímače hladiny a průtoku. Řídící jednotky pro automatický provoz čistíren odpadních vod. Vzdálená správa a parametrizace, sběr dat přes GSM síť.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Dodáváme řídící systémy pro malé ČOV včetně datahostingu na internetu a systému varovných SMS, průtokoměry pro otevřené profily, ultrazvukové sondy pro sledování hladin v jímkách a nádržích, přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox potenciálu a vodivosti.

Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

Autonomní řídící a monitorovací systémy pro chemický a potravinářský průmysl, přístroje pro měření elektrochemických vlastností vody, měření hladin, průtoků a objemů, sledování chodů a poruchových stavů, parametrizace přes internet.

Sběr a zpracování dat

Sběr a zpracování dat

Uživatelům našich telemetrických stanic nabízíme datahosting na serveru s možností exportů dat do PC klienta a zapůjčení SIM karty s cenově výhodným paušálem. Mezi služby serveru patří generování grafů a tabulek, vytváření statistických zpráv pro tisk, parametrizace stanic na dálku a mnoho dalších funkcí.

Výroba a rozvod pitné vody

Výroba a rozvod pitné vody

Malé telemetrické stanice pro sledování průtoků, tlaků a hladin ve vodojemech, v čerpacích stanicích a v úpravnách vody, vzájemné řízení soustavy ČS - VDJ, řídící systémy pro ÚV a ČS, řízení regulačních ventilů podle denních křivek, dispečink na internetu přístupný i prostřednictvím mobilního telefonu.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Nabízíme univerzální telemetrické stanice pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů povrchových a podzemních vod spolu s velkým počtem čidel a senzorů. Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat na serveru, exporty dat ze serveru do PC klienta.

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Variabilní sestavy meteorologických stanic složené dle požadavků provozovatele, datahosting na serveru, systém varovných SMS, snadná a rychlá instalace. Mezi naše odběratele patří například PřF UK v Praze, která jednu ze stanic instalovala také v pohoří Peru ve výšce 5050m n.m.

Domovská stránka

Aktuální stav hladiny

Příbram - Litavka

Aktuální stav hladiny

Olomouc - Velká Bystřice

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Instant water level

Šenov - Jičínka

Aktuální stav hladiny

Bohuslavice - Úpa

Aktuální stav hladiny

Dačice - Dyje

Aktuální stav hladiny

Protivín - Blanice

Aktuální stav hladiny

Novinky

Multikananálové řídící a monitorovací jednotky, telemetrické stanice, GSM dataloggery pro sběr dat a řízení vodárenských technologií (ČOV, ÚV, VDJ, ČS, ...) 

 • H3, H7 - Multifunkční telemetrické stanice pro řízení a sběr dat
 • Q2 - 4 kanálový průtokoměr pro otevřené profily
 • E2 - 2 kanálová zobrazovací a kalibrační jednotka ke snímačům kvality vody
pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

pH elektroda s měřící elektronikou galvanicky oddělenou od sběrnice RS485

 • Životnost 2-3 roky s omezenou potřebou rekalibrace, kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Referentní elektroda v částečně samočistícím provedení
 • Výstup RS485 umožňuje použít levný dlouhý kabel mezi pH sondou a řídícím systémem
 • Nízká pořizovací cena
Hladinoměr retenční nádrž

Sestavy pro spolehlivé měření výšky hladiny v nádržích, vrtech a studních

 • Ponorný tenzometrický snímač hladiny s levným kabelem bez kapiláry
 • Automatická kompenzace atmosférického tlaku vzduchu v jednotce
 • Čistě bateriový provoz i napájení z externího zdroje napětí
 • Profesionální řešení za přijatelnou cenu
Smart Metering - H11 pro dálkové odečtu měřidel a vodoměrů
 • Komunikační moduly připojitelné k vodoměrům, elektroměrům, plynoměrům, ...
 • Sběr dat prostřednictvím stávajících sítí GSM/GPRS, LoRa, Sigfox, NB
 • 2 až 3 vstupy pro každý komunikační modul
 • Podpora zpracování dat na serveru (CloudFM)
 • Doba provozu srovnatelná s intervalem výměny připojeného měřidla
Čerpací zkoušky

Sestava pro automatické provádění hydrodynamických čerpacích zkoušek

 • Řízení čerpání na konstatní průtok nebo hladinu
 • Automatické provádění zkoušky bez přítomnosti obsluhy
 • Dálkový sběr dat a řízení přes webový prohlížeč
 • Možné doplnění záznamu o kvalitativní parametry (pH, vodivost, ...)
měření výparu

Stacionární i plovoucí výparoměry s automatickým záznamem dat 

 • Automatické dopouštění odpařené vody a čerpání přebytečné dešťové vody
 • Měření výparu a srážek s předáváním dat do databáze na serveru
 • Možnost měření mnoha dalších meteorologických veličin
 • Robustní mechanické provedení